Posts Tagged ‘river city’

PHÁT ĐẠT CHỦ DỰ ÁN RIVER CITY BÁO CÁO LỢI NHUẬN

Chủ Đầu Tư Khu đất dự án Everich 2 Quận 7 báo cáo lợi nhuận hợp nhất. Công ty cố phần phát triển bđs Phát Đạt, hợp nhất quý 1/2016 với lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, tình hình kinh doanh của […]